Trang thông tin hỗ trợ khách hàng của Truyền hình K+

Bắt đầu một hội thoại

Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại

 • Khách hàng có thể gửi khiếu nại như thế nào và ở đâu?

  Khiếu nại của khách hàng có thể được thực hiện bằng lời nói, văn bản, qua điện thoại và/hoặc thư điện tử.  Khách hàng có thể gửi khiếu nại thông qua các điểm liên hệ sau: Tổng đài K+: 19001592; Trang ...

 • Thời hạn gửi khiếu nại

  Khách hàng phải gửi khiếu nại của mình cho K+ trong thời hạn đã được Pháp luật quy định, phụ thuộc vào lí do của khiếu nại: thời hạn để khách hàng gửi khiếu nại về phí thuê bao là một (01) tháng kể từ...

 • K+ giải quyết khiếu nại của khách hàng như thế nào?

  Khiếu nại của khách hàng, nếu có, sẽ được K+ giải quyết theo 05 bước quy định trong Quy trình Giải quyết Khiếu nại do K+ ban hành, được tóm tắt dưới đây: Tiếp nhận khiếu nại: Tất cả những người đại di...

 • Khiếu nại là gì?

  Đối với K+ và khách hàng của K+, khiếu nại là bất kỳ câu hỏi/yêu cầu/phản hồi nào của khách hàng khi khách hàng cho rằng K+ đã vi phạm các quyền của khách hàng, được: quy định trong các thỏa thuận/hợp...